Etkin Eğitim Açısından Okul Sağlığı

Çevre ve Eğitim
Dr. Haluk Çağlayaner, Hafize Gönenli
MEF Okulları


Havalandırma: Hava insanların oluşturdukları ve dışarı attıkları karbondioksit, su buharı ve bağırsak, deri, ağız boşluğu v.d çıkan kokulu maddelerle kirlenir. Kalabalık yerlerde bu gibi kokulu maddelere karşı kısa bir sürede alışkanlık meydana gelir ve havanın bozulmuş olduğu ancak bu gibi yerlere yeni gelenler tarafından hissedilir. Taze hava %00,3 (0,3/m3) CÜ2 içerir; CO2 içeriği %0 0.7 -1 ' e ulaştığında havanın kokusu "hoş değil" şeklinde tanımlanır. Bu nedenle böyle bir havanın taze hava ile değiştirilerek CO2 yoğunluğunun %0 1 'i geçmemesi sağlanmalıdır. Bu havalandırma doğal, ya da yapay vantilasyon ile sağlanabilir.
Sıcaklık ders başlangıcında 17 -18°C olduğu takdirde, kısa bir süre sonra en uygun olan düzeye (19–20°C) ulaşır. Fazla sıcaktan kaçınmalıdır; aksi takdirde çocukların teneffüs sırasında dışarıda soğuk almaları kolaylaşır.
Bu yayın Aile Hekimliği Dergisi'nde de yayınlanmıştır.