Kapalı Ortamlardaki Hava Kirliliği Sağlığımızı Nasıl Etkiliyor?

 

Dışardaki hava ne kadar kirli olursa olsun kapalı mekanlardaki hava kirliliği açık havaya göre 40 ila 50 kat bazen 100 kat daha kirli olduğu ortaya çıkmıştır.Kapalı ortamlar insanların zamanlarının yaklaşık %80 - %90 'ını geçirdiği konutlar,okullar,resmi binalar,kapalı spor salonları, eğlence yerleri ve taşıtlar gibi mekanlardır.Kapalı ortamlarda ısı ışık gürültü gibi faktörler yanı sıra ortam havasınında kişilerin sağlıkları, rahatları, verimlilikleri üzerine etkileri vardır.Ancak bu etkinin yeterince önemsenmemesinin nedeni,kapalı ortam hava kirliliğinin etkilerinin uzun sürede ortaya çıkmasıdır.

KAPALI ORTAM HAVA KİRLETİCİLERİNİN SAĞLIĞA ZARARLARI:

Kurşun: Özellikle çocuklarda beyin zararları

Abest: Asbestosis,akciğer kanseri,mezotelyoma.

Karbon monoksit:Kanın oksijen taşıma özelliğini engeller,kardiyovasküler sinir ve akciğer sistemleri etkilenir,baş ağrısı,bulantı letarji,bilinç kaybı ve ölüme neden olur.

Çevresel sigara dumanı: Çocuklarda solunum sistemi hastalıklarına ve akciğer kanserine neden olur.

Nitrojen dioksit: Solunum yolu ve akciğer hastalıkları.

Sülfürdioksit: Solunum yolu problemleri ve akciğer dokusu bozulmalarına sebebiyet verir.

Ozon: Solunum yolu problemeleri,zor soluma ve kısıtlı ciğer fonksiyonları gibi astım göz sulanması, geniz tıkanması, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve akciğer dokusunun erken yaşlanmasına neden olur.

Formaldehit: Göz ve üst solunum yolu irritasyonu baş ağrısı, bulantı, sensitasyon, kanser.

Partikül madde: Göz ve gırtlak sulanması,bronşit ciğer hastalıkları,görme bozukluğu sebebi.

Azot oksitler: Baş ağrısı, bulantı, solunum sistremi etkileri ve çocuklarda solunum sistemi hastalıkları.

Uçucu organik bleşikler: Göz ve solunum yolu irritasyonu,baş ağrısı bulantı,hedef organ toksisitesi,kanser.

Biyolojik partiküller (ev tozo mantarları,mantar küfleri,polenler bakteri ve virüsler): Alerjik reaksiyonlar, göz ve üst solunum yolu hastalıkları.

Radon: Akciğer kanserine sebebiyet verir.


Kaynak:tr.net.com