Kapalı Ortam Hava Kirliliği ve Risk Grupları

Yaşamımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz kapalı ortamlardaki hava kalitesinin sağlığımız üzerinde önemli etkileri olmaktadır.Bu nedenle son zamanlarda bu konu üzerinde yapılan çalışmalar hızlandırılmış ve bu kirletici maddelerin kontrolüne yönelik cihazlar üretilmeye başlanmıştır.

Hava Kirliliği ve Risk Grupları:

* Bebekler ve gelişme çağındaki çocuklar.

* Gebe ve emzikli kadınlar.

* Yaşlılar.

* Kronik solunum ve dolaşım sistemi hastalığı olanalar.

* Endüstriel işletmelerde çalışanlar.

* Sigara kullananlar.

* Düşük sosyoekonomik grup içinde yer alanlar.

Genel Olarak Havadaki Kirleticilerin Sağlığa Etkileri Şöyle Sıralanabilir:

* Solunum fonksiyonlarında bozulma

* Solunum sistemi hastalıklarınd artış

* Kronik solunum sistemi hastalığı olana kişlerin hastalığının alevlenmesinde artış.

* Kronik kalp hastalığı olan kişilerin hastalıklarının alevlenmesinde artış.

* Kanser insidasında artış.

* Erken ölüm insidasında artış.

Kaynak:saglikvakfi.org.tr